WGGiIS

Program

I SEMESTR  

 • Fizyczne podstawy zmian klimatu (15 h)
 • Bioróżnorodność i jej współczesne zagrożenia (15 h)
 • Techniczne aspekty adaptacji i mitygacji zmian klimatu (15 h)
 • Rozwój gospodarczy a środowisko przyrodnicze (15 h)
 • Człowiek, społeczeństwo a zmiany klimatu (15 h)
 • Międzynarodowe, regionalne i narodowe aspekty prawne zmian klimatycznych (15 h)

 II SEMESTR  

 • Seminarium dyplomowe (40 h)
 • Zajęcia w jednej z trzech ścieżek (60 h) wybranej indywidualnie przez słuchacza
 • Każda ze ścieżek nadzorowana jest merytorycznie przez jedną z uczelni partnerskich
 • Zajęcia w ramach ścieżki kształcenia odbywają się stacjonarnie na uczelni partnerskiej (AGH w Krakowie i SGH w Warszawie) odpowiadającej merytorycznie za ścieżkę
 • Warunkiem uruchomienia się danej ścieżki jest jej wybranie przez co najmniej 10 słuchaczy

 Ścieżka: Inżynieria i energetyka (AGH) 

 • Zaawansowane rozwiązania inżynierskie i techniczne na rzecz neutralności klimatycznej (20 h)
 • Integracja branż i współpraca międzysektorowa (10 h)
 • Inżynieria ekologiczna i rozwiązania oparte na przyrodzie (NBS) (10 h)
 • Zrównoważone zarządzanie miastem, integracja gospodarki komunalnej z biznesem (10 h)
 • Niskoemisyjna gospodarka komunalna i biznes (10 h)

 Ścieżka: Ekonomia – finanse – gospodarka (SGH)  

 • Finanse zrównoważone i bankowość zrównoważona (15 h)
 • Zarządzanie relacjami z Interesariuszami z uwzględnieniem aspektów ESG,  raportowanie ESG (15 h)
 • Transformacja energetyczna aspekty ekonomiczne, społeczne, technologiczne (15 h)
 • Ekonomia zrównoważonego rozwoju: przedsiębiorstwa, inwestycje, miasta (15 h)

 Ścieżka: Człowiek, społeczeństwo, gospodarka przestrzenna (Uniwersytet Wrocławski) 

 • Ekologia miasta (15 h)
 • Geozagrożenia a zmiany klimatu (15 h)
 • Paleoklimatologia – zrozumienie przeszłych i współczesnych zmian klimatu (15 h)
 • Planowanie przestrzenne i urbanistyka w kontekście zmian klimatycznych (15 h)

Terminy zjazdów MAK 2023/24

Sylabus Studiów MAK